Tarot *Dvorske karte ŠTAPOVI


Male i Dvorske Karte
Male Karte predstavljaju dogadjaje, ljude, mesta i stvari svakodnevnog sveta. Ako dobijete Male Karte u otvaranju bićete fokusirani na spoljašnji svet, pre nego na unutrašnji. Boje su povezane sa četiri elementa: Vatra za Štapove, Voda za Pehare, Vazduh za Mačeve i Zemlja za Diskove. Pehari i Štapovi pojačavaju jedni druge, a isto tako i Mačevi i Diskovi. Na Drvetu Života Male Karte su povezane sa Sefirotima i brojevima od 1 do 10.

Dvorske Karte se pripisuju slovima Tertragramatona, J H V H i Sefirotima 2, 3, 6 i 10.

OPŠTE OSOBINE ČETIRI DVORJANA

Vitezovi predstavljaju moći slova Yod u Imenu. Oni su najplemenitiji, izvorni, dejstveni deo Energije Elementa; zato su predstavljeni na konju i u
punom oklopu. Njihovo dejstvo je hitro i žestoko, ali prolazno. U Elementu Ognja, na primer, Vitez odgovara blesku Munje; u Elementu Vode, Kiši i Izvorima; u Vazduhu, Vetru; u Zemlji, Planinama. Kao jedna vrsta mentalne vežbe, veoma je važno za sebe lično razraditi korespondencije između Simbola i Prirodnih Silina koje oni predstavljaju; a za praktičan Magički rad je od suštinske važnosti da se to znanje usvoji.

Kraljice predstavljaju slovo He u Imenu. One su komplementi Vitezova. One primaju, fermentiraju, i prenose izvornu Energiju svog Viteza. One brzo primaju tu Energiju, a takođe su sposobne da je održe u periodu trajanja svoje funkcije; ali one nisu konačni proizvod. One predstavljaju drugu fazu u procesu stvaranja čija je četvrta i poslednja faza materijalno ostvarenje. Predstavljene su kako sede na prestolu. Time se ističe činjenica da su određene za vršenje utvrđenih funkcije.

Prinčevi predstavljaju moći slova Vau u Imenu. Princ je Sin Kraljice (kćeri starog Kralja) i Viteza koji ju je zadobio; stoga je on prikazan u kočijama kako hita da sprovede udruženu Energiju svojih roditelja. On je aktivni ishod njihovog sjedinjavanja i njegovo otelotvorenje. On je intelektualna predstava njihovog sjedinjenja. Njegovo delovanje je stoga trajnije nego delovanje njegovih predaka. U jednom pogledu, zaista, on ima izvesnu relativnu trajnost, pošto predstavlja objavljeno svedočanstvo onoga što je učinjeno u tajnosti. On je i “Umirući Bog”, koji iskupljuje svoju Nevestu u času, i pomoću vrline svoje smrti.

Princeze predstavljaju završno He u Imenu. One predstavljaju konačni ishod prvobitne Energije u njenom ispunjenju, pročišćenju i materijalizaciji. One predstavljaju i protivtežu, ponovnu apsorpciju Energije. One predstavljaju Tišinu u koju se sve vraća. One su stoga istovremeno trajne i nepostojeće. Rezultat jednačine 0=2. Princeze nemaju nikakve Zodijačke atribucije. A očigledno je da predstavljaju četiri tipa ljudskog bića. One su oni brojni “elementalni” ljudi koje prepoznajemo po potpunom odsustvu osećaja odgovornosti, čije su moralne osobine nedovoljno jake da “zagrizu”. Oni su dalje podeljeni prema prevlasti planeta. Takvi se tipovi neprestano opisuju u književnosti. Kao što je zabeležio Elifas Levi: “Magova ljubav prema takvim stvorenjima je nerazumna i može da ga uništi”. Odnosi između ova Četiri Elementa Imena su izvanredno složeni, sasvim prevazilaze granice u čijim okvirima bi bio moguć kakav-takav uobičajen esej; oni se menjaju sa svakom mišlju pridodatom njihovom značenju. Na primer, tek što se pojavila Princeza, Princ je osvaja venčanjem i ona je ustoličena na Majčinom prestolu. Ona time budi Eld prvobitnog starog Kralja, koji tada postaje mladi Vitez i tako obnavlja ciklus. Princeza nije samo savršena Devica nego i, zbog smrti Princa, napuštena i uplakana Udovica. Sve to se javlja u legendama svojstvenim Eonu Ozirisa. Teško da je ikako moguće razmrsiti te poteškoće, ali za studenta će biti dovoljno da se zadovolji tim da u jednom periodu obrađuje jednu legendu. Prirodno je da je Eon Ozirisa, vladavina Vazduha, borbe, intelekta, tako haotična; da se njegovi simboli i formule prepliću, jedno drugom protivreče. Nemoguće je uskladiti nebrojene bajke ili parabole, jer je svaka smišljena da bi istakla neku formulu koja je smatrana izuzetno značajnom u službi nekog uskog ili privremenog cilja.

 


ŠTAPOVI 

Boja Štapova predstavlja duhovni svet i oblast intuitivnog i nesvesnog. Tu nalazimo energiju i inspiraciju, kao i veru koja je često izražena duhovnošću. Štapovi su povezani sa karijerom, poslovnim poduhvatima i radom uopšte. Opšte karakteristike Štapova obuhvataju kreativnost, inspiraciju ambiciju, veliku energiju i entuzijazam. Element Vatre je nepredvidiv i teško ga je kontrolisati. U astrologiji štapovi su povezani sa elementom Vatre i znacima: Ovan, Lav i Strelac. Štapovi su suprotni Peharima a dobro se slažu sa Mačevima i Diskovima.
Ove karte tvore slikovnu analizu snaga četiri slova Imena i četiri Elementa. Odnose se i na Zodijak; ali umesto da svakoj karti pridodamo tri dekana svakog znaka, uticaj počinje sa poslednjim dekanom jednog znaka i nastavlja se do drugog dekana sledećeg. Postoji još jedna poteškoća; za očekivati je da je elementalna atribucija usklađena sa atribucijama Zodijaka; ali to nije slučaj. Na primer, moglo bi se pretpostaviti da se ognjeni deo Ognja odnosi na najaktivniji ognjeni znak, naime, na Ovna. Naprotiv, on predstavlja poslednji dekan Škorpije i prva dva dekana Strelca, koji je vodeni deo Ognja u Zodijaku i najblaži po uticaju.
Razlog tome je činjenica da je u kraljevstvu Elemenata sve izmešano i zbrkano; ili, kako bi se apologet izrazio, u protivnosti i protivteži. Prikladnost takvog rasporeda je u tome što su ove karte pogodne za prikaz, doduše nedorađen i empirijski, različitih tipova muškaraca i žena. Može se sažeto reći da je svaka od ovih karata slika osobe čije Sunce, ili čiji ascendent u času rađanja, potpada pod zodijačku atribuciju te karte.
Otuda, osoba rođena 12. oktobra može da ima mnoge osobine Kraljice Mačeva; dok bi se, ukoliko se osoba rodila neposredno pred ponoć, mogle dodati i mnoge osobenosti Princa Štapova.

Tarot Vitez stapovaVITEZ ŠTAPOVA
Vitez Štapova predstavlja ognjeni deo Ognja; on vlada od 21. stepena Škorpije (Scorpio) do 20. stepena Strelca (Sagittarius). On je ratnik pod punim oklopom. Na šlemu kao perjanicu nosi crnog konja. U ruci drži esplamtelu buktinju; plamen mu je i plašt; a po plamenu i jaši Njegov bojni konj je crni konj u skoku. Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su aktivnost, plemenitost, žestina, prekost, gordost, impulsivnost, hitrina u nepredvidivim postupcima.
Ako je pogrešno energizovan, opak je, okrutan, fanatik i brutalan. U oba slučaja je loše pripremljen za sprovođenje svoje akcije; nema načina da je prilagodi okolnostima. Ako doživi neuspeh u prvom pokušaju, nema unutrašnjih rezervi za drugi. U Yi Jingu, ognjeni deo Ognja je predstavljen 51. heksagramom, Zhen. Značenje koje se tamo navodi potpuno je u skladu sa doktrinom Tarota, ali se naročito ističe uznemirujući, opasan i revolucionaran karakter srodnih događaja. Onome koji postavlja pitanje savetuje se da bude oprezan, ali hladnokrvan, odlučan i energičan: da se čuva preuranjenih postupaka, ali da tupa napred sa čvrstim pouzdanjem u sopstvene sposobnosti. Sve ove korespondencije Yi Jinga treba da se proučavaju u toj knjizi (S.B.E., Vol. XVI) a ovde se upućuje na tekst u slučajevima kada su značajni odlomci predugi da bi se u potpunosti mogli navesti.

Tarot Kraljica stapovaKRALJICA ŠTAPOVA
Kraljica Štapova predstavlja vodeni deo Ognja, njegovu fluidnost i boju. Ona vlada u Zodijaku od 21. stepena Riba (Pisces) do 20. stepena Ovna (Aries). Njena kruna je ukrašena krilatom kuglom na vrhu i plamenim zracima. Njena duga crvenkastozlatna kosa spušta se po njenom pločastom oklopu. Sedi na plamenom prestolu koji je posredstvom njene materijalne  moći sveden na geometričnu svetlost. Uskovitlani plameni jezici pod prestolom su postojani. U levoj ruci drži štap; no na njegovom vrhu je šišarka koja nagoveštava Bakhusove misterije. U društvu je leoparda koji sedi i na čiju glavu je položila ruku. Njeno lice izražava ekstazu one čiji je duh duboko upleten u tajnu koja joj se rađa u nedrima.
Kraljičine osobine su prilagodljivost, istrajna energija, blagi autoritet koji zna da upotrebi kako bi povećala svoju privlačnost. Dobronamerna je i plemenita, ali netrpeljiva prema suprotstavljanju. Poseduje ogroman dar za prijateljstvo i ljubav, ali uvek na sopstvenu inicijativu. Gordosti na ovoj karti ima koliko i u Viteza, no lišena je one spontane plemenitosti koja taj greh opravdava. Nije to prava gordost, nego samozadovoljna taština, pa čak i snobizam.
Druga strana njene ličnosti je da može da bude sklona dugim premišljanjima, čija posledica može da bude donošenje pogrešne odluke i krajnje surova reakcija na to. Lako ju je obmanuti; tada će se najverovatnije pokazati kao despotski nastrojena, svojeglava glupača. Može da bude i veoma osetljiva na uvredu, osvetoljubivo zlopamtilo bez stvarnog povoda. Moguće je da se okrene protiv najboljih prijatelja i da se prema njima oštro ophodi bez jasnog povoda. A kada zagrize u prazno, lomi vilicu!
U Yi Jingu, vodeni deo Ognja je predstavljen 17. heksagramom, Sui. On ukazuje na razmišljanje povodom nagonske reakcije i na kasniji ravnomeran tok akcije. Postoji ogromna sposobnost za lucidno razmišljanje i istrajnost u radu, ali samo po nalogu i pod vođstvom nekog stvaralačkog uma. Postoji sklonost ka prevrtljivosti, pa čak i nevernosti. Ideje koje ona sledi ne ostavljaju dubljeg, upečatljivijeg traga. Ona će “prigrliti dečačića, a odbaciti zrelog i iskusnog muškarca” ili učiniti obrnuto (linije 2 i 3) ne shvatajući šta čini. Postoji sklonost ka napadima melanholije, kojima traži leka u opijanju ili paničnim izlivima nepromišljenog gneva.
Tarot Princ stapovaPRINC ŠTAPOVA
Princ Štapova predstavlja vazdušni deo Ognja, sa sposobnošću širenja i isparavanja. On vlada od 21. stepena Raka (Cancer) do 20. stepena Lava (Leo). On je ratnik pod punim oklopom od pločastog metala ali golih ruku zbog svoje krepkosti i delatnosti. Nosi krunu načinjenu od zraka na čijem vrhu je lavlja glava s krilima, a sa krune se prostire plameni zastor. Na plećima mu je pečat To Mega Theriona. U levoj ruci drži Feniksov štap Drugog Adepta (u Ritualu 5o=6o R.R. i A.C.), štap Moći i Energije, dok drugom rukom drži uzde lava koji vuče kočije, kočije opremljene točkom sa plamenim zracima. On vozi po plamenom moru, uzburkanom i nazubljenom.
Moralne osobine koje odgovaraju ovom liku su brzina i snaga. No povremeno je sklon nagonskim postupcima; katkad se lako povede za spoljnjim, stranim uticajima, a neretko je, naročito u sitnicama, žrtva neodlučnosti. Često je prenagljen, posebno pri izražavanju mišljenja, no ne mora nužno i da se slepo drži mišljenja za koje se toliko zalaže. Izlaže snažne stavove samog izlaganja radi. U stvari je veoma spor prilikom temeljnog opredeljivanja u svemu, ali uvek uviđa obe strane svakog pitanja. Suštinski je pravičan, ali uvek smatra da se pravda ne može doseći u intelektualnom svetu. Izvanredno je plemenit i velikodušan karakter. Može da bude preterano hvalisav, dok se prepredeno podsmeva kako predmetu svoje hvalisavosti tako i sebi samom što se nije uzdržao. Romantičan je do gluposti, naročito u svemu što se tiče istorije i tradicije, i može da smišlja “karambole” ili da priprema i izvodi pomno razrađene šale. Može da izabere nekog bezazlenog anonimusa i da ga godinama zasipa paljbom iz svih mogućih oružja podsmeha, kao što je Swift kinjio sirotog Partridža (Partridge), a sve to bez trunke mržnje, spreman da skine i košulju s leđa ako ustreba njegovoj žrtvi.
Po smislu za humor spada u “svaštoždere” što ga u očima drugih može učiniti tajanstvenom ličnošću, koje se bezrazložno pribojavaju oni koji zapravo znaju samo njegovo ime – za njih simbol Užasa. To je posledica uticaja poslednjeg dekana Raka na ovu kartu. Jedan od njegovih najkrupnijih nedostataka je gordost; podlost i sitničarsku uradost svake vrste beskrajno prezire. Silno je i fanatično hrabar, a strpljenje mu je nepokolebljivo. Uvek se bori na strani koja ima manje izgleda da uspe i uvek naposletku – ali nakon dugo, dugo vremena – pobeđuje. Razlog tome je prevashodno njegova spremnost i sposobnost za rad, kojeg upražnjava njega samog radi, “bez žudnje za rezultatom”; možda je za to kriv njegov oholi prezir prema svetu uopšte – koji, međutim, nimalo ne smeta postojanju dubokog i ekstatičnog poštovanja prema “svakom muškarcu i svakoj ženi” kao “zvezdi”.
Kada je karta u lošem položaju karakter se izopačuje. Sve osobine koje smo prethodno naveli javljaju se kao antiteze. U njemu se javlja neizmerna svirepost, delom sadistička, a delom kao posledica ogrubelosti koju rađa ravnodušnost – i u izvesnom smislu, lenjost! Tako može da bude i netrpeljiv, pun predrasuda, i danguba – uglavnom zato što to ne zahteva truda. Može još da bude i isprazni hvalisavac i velika kukavica.
U Yi Jingu, vazdušni deo Ognja je predstavljen 42. heksagramom, Yi, koji znači sabiranje, povećanje. Ispunjen čestitošću i pouzdajući se u nju, on smišlja delo velikih razmera, često vođen idejom izraženom u 5. liniji: “čista srca želi da pomogne svima ispod”. U tome može da postigne ogroman uspeh. No taj put je ispunjen srazmernom opasnošću. “Vidimo onog čijem uzdizanju niko neće doprineti, a mnogi će ga napadati. On ne poštuje uobičajena pravila slušajući naredbe svog srca” (6. linija). Kada izbegne tu opasnost, dolaze “stranke koje zalihama dodaju i deset pari kornjačinih oklopa čijem se proročanstvu ne može usprotiviti – Neka ih Kralj upotrebi pri prinošenju žrtve Bogu…” (2. linija).
Tarot Princeza stapovaPRINCEZA ŠTAPOVA
Princeza Štapova predstavlja zemaljski deo Ognja; moglo bi se reći da je ona gorivo, hrana za Oganj. Ovaj izraz podrazumeva neodoljivu hemijsku privlačnost zapaljive supstance. Ona vlada Nebeskim svodom u jednom kvadrantu dela oko Severnog pola. Princeza je zato prikazana sa perjem pravde koje poput plamenih jezika izvire sa njenog čela. Naga je, čime pokazuje da se hemijsko dejstvo može odvijati jedino ako je element savršeno slobodan da se kombinuje sa partnerom. U ruci joj je štap na čijem vrhu je sunčev disk; poskakuje u uskovitlanom plamenu koji svojim oblikom podseća na slovo Yod. Za ovu kartu se može reći da predstavlja ples devičanske sveštenice Bogova Ognja, jer ona opslužuje zlatni žrtvenik ukrašen ovnujskim glavama koje simbolizuju žar Proleća. Ličnost Princeze je krajnje individualna. Ona je blistava i smela. Stvara sopstvenu lepotu svojom suštinskom snagom i energijom. Snaga njene ličnosti nameće posmatraču utisak lepote. U gnevu ili ljubavi je nagla, strasna i nepomirljiva. Uništava sve što je u njenom domašaju. Slavoljubiva je i visokih stremljenja, puna oduševljenja koje je često iracionalno. Nikad ne zaboravlja uvredu i jedini vid strpljivosti koji je krasi je strpljivost s kojom vreba u potaji priliku za osvetu. Takva žena, kada je karta pod lošim uticajem ispoljava defekte ovih osobina. Površna je i teatralna, krajnje plitka i izveštačena a da joj ni na kraj pameti nije da je takva, jer ima puno poverenje u sebe čak i kada je i najobičnijem posmatraču očigledno da se nalazi samo u jednom grču ćudljivosti. Svirepa je, nepouzdana, neverna i ohola.
U Yi Jingu, zemaljski deo Ognja opisan je 27. heksagramom, Yi. On daje sliku sasvim nagonske, strasne i nezajažljive osobe, potpuno bezobzirne u pogledu načina za postizanje sopstvenog zadovoljstva. Komentari u Yi Jingu vrve naizmeničnim upozorenjima i podsticajima.

 

Toth Tarot, Priručnik za divinaciju
Knjiga Tota


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Kraljica Štapova - Kraljica Tronova Ognja

Wed Apr 16 , 2014
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Opis karte Vodeni deo vatre, njena fluidnost i boja. Karta pokazuje Kraljicu sa krunom u obliku krilatog globusa. Ona sedi na tronu od plamena, uredjenog u geometrijsku svetlost njenom materijalnom snagom. Ona nosi štap na čijem vrhu je šišarka koja sugeriše misterije Bahusa. Tumačenje Uspravno postavljena: Kraljičine […]