thoth_hierophantV HIJEROFANT – Mag Večnih Bogova

Ova karta se odnosi na slovo Vau, što znači “Klin”; u vrhu karte ima devet klinova; njihova svrha je pričvršćivanje oreola koji se nalazi iza glavnog lika na slici.

Ova karta se odnosi na Bika ( Taurus ); zbog toga je Prestol Hijerofanta okružen slonovima, koji imaju prirodu Taurusa; a i on sam zapravo sedi na biku. Oko njega su četiri zveri ili Kerubima, po jedan u svakom uglu karte; jer oni su čuvari svakog svetišta. No, ono glavno na šta upućuje ova karta je ona određena tajna ( arcanum ) čije razrešenje je prevashodno delatnost, suština sveukupnog magičkog rada; sjedinjavanja mikrokosmosa sa makrokosmosom. U skladu s tim, oreol je prozračan; pred Prikazivačem Tajne nalazi se heksagram koji predstavlja makrokosmos. U njegovom središtu je pentagram na kojem je prikazano razigrano muško dete. To simbolizuje zakon novog Eona Deteta Horusa, koji je istisnuo Eon “Umirućeg Boga” koji je pre toga vladao svetom dve hiljade godina. Pred njim se nalazi žena opasana mačem; ona predstavlja Skerletnu Ženu u hijerarhiji Novog Eona. Ova simbolika se produbljuje u oreolu u kojem se iza falusne kape nalazi u cvatu ruža sa pet latica.

Simbolika zmije i goluba odnosi se na sledeći stih iz Knjige Zakona (poglavlje I, stih 57): “Postoji ljubav i ljubav. Postoji golub i postoji zmija”.

Ovaj simbol se ponovo javlja na Adutu sa brojem XVI.

Pozadina čitave karte je tamno-plava boja zvezdane noći Nuit, iz čije materice se rađaju svi fenomeni.

Sam Taurus, znak Zodijaka koji je ovom kartom predstavljen, je Kerubim s likom Bika; to jest, Zemlja u najsnažnijem i najuravnoteženijem vidu.

Vladar ovog znaka je Venera; ona je predstavljena u vidu žene koja stoji pred hijerofantom.

U III. poglavlju Knjige Zakona, stih 11, stoji zapisano: “Neka žena bude opasana mačem preda mnom.” Ta žena predstavlja Veneru onaku kakva je KNJIGA TOTA sada u ovom novom eonu; ne više kao puko oruđe svog muškog pandana, već kao naoružanu ratnicu.

U ovom znaku Luna je egzaltirana; njen uticaj je predstavljen ne samo pomoću žene, nego i pomoću devet klinova.

U ovom trenutku je nemoguće pružiti iscrpno tumačenje ove karte, jer jedino način na koji će se događaji odvijati moći će pokazati kako se novi tok inicijacije izvršava.

Sada smo u eonu Horusa, Deteta. Mada je lik Hijerofantov naizgled dobroćudan i nasmešen, a i samo dete izgleda veselo, sa izrazom nestašne bezazlenosti na licu, teško je poreći da u izrazu inicijatora nema nečeg tajanstvenog, čak kobnog. Čini se kao da on uživa u nekakvoj krajnje poverljivoj šali na nečiji račun. Kod ove karte postoji jasno izražen sadistički aspekt, što ne treba da čudi, pošto ona vodi poreklo iz Legende o Pasifaji, koja je prototip svih legendi o božanstvima u obličju Bika. Takve legende i božanstva još uvek postoje u religijama kao što je Šaivizam (Shaivism) i (nakon višestrukih degradacija) u samom Hrišćanstvu.
Simbolika Štapa je neobična; tri prstena ili kruga koji se međusobno dodiruju mogu se smatrati predstavnicima triju Eona, Izide, Ozirisa i Horusa, sa međusobno isprepletenim magičkim formulama. Krug na vrhu je označen skerletnom bojom za Horusa; dva kruga ispod njega su zeleni za Izis i svetložuti za Ozirisa. Sva tri su postavljena na tamnoj indigo boji, boji Saturna, Božanstva Vremena. Jer ritam Hijerofanta je takav da se kreće samo u intervalima od 2000 godina.
Ova karta se odnosi na Taurus, Bika, i njegovog indijskog ekvivalenta Slona. Pentagram sa muškim detetom koje igra simboliše Novi Eon deteta Horusa koji zauzima mesto Starog Eona koji je nama upravljao 2000 godina.
Prvosveštenik se menja samo u intervalima od 2000 godina. Četiri maske su čuvari svake misterije, kulminirajući u Velikoj Misteriji sjedinjenja mikrokosmosa i makrokosmosa.
Žena pred Prvosveštenikom predstavlja Veneru, sada naoružanu i borbenu. Štap sa isprepletanim prstenovima pokazuje tri Eona Izide, Ozirisa i Horusa.

Tumačenje
Uspravno postavljena: Hijerofant predstavlja osobu rasterećenu od materijalnih ideja i problema koja poseduje visoke moralne principe. Ona može da označava savet i vodjstvo od strane učitelja, advokata ili duhovnog savetnika. Prvosveštenik ukazuje da će sledjenje moralnih, religioznih ili socijalnih konvencija njegove kulture, doneti najveće ispunjenje.

Glavna značenja: Trud, izdržljivost, spokojstvo, blagost, ispoljavanje, objašnjavanje, učenje, dobrodušnost, strpljivost, pomoć pretpostavljenih, sredjenost, mir.

Obrnuto postavljena: Označava osobu koja pokazuje preteranu dobrodušnost, čak bespomoćnost. Osoba je ranjiva, senzitivna sposobna za samo-odricanje i originalna, sklona napadima darežljivosti, čestom lutanju, moralnim slabostima i nedostatku ispravnosti.

Glavna značenja: Svojeglava snaga.


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE