Tarot *VIII Uravnoteženje


Tarot 8 UravnoteženjeU starom špilu ova se karta zvala Pravda. Ta reč nema nikakvo drugo značenje izuzev čisto ljudskog, dakle, relativnog; prema tome, ne treba je smatrati jednom od činjenica Prirode. Priroda nije pravedna, sudeći po bilo kojoj teološkoj ili etičkoj ideji; ali Priroda je precizna.
Ova karta predstavlja znak Vage (Libra), kojom vlada Venera. U njemu je Saturn egzaltiran. Ovde je simbolizovan sveopšti ekvilibrijum. To je konačno usklađivanje u formuli Tetragramatona, kada se Kći, iskupljena venčanjem sa Sinom, uspinje na majčin prestol; time, konačno, ona “razbuđuje Strast Sve-Oca”.
U najvećem od svih simbola, međutim, u simbolici koja prevazilazi i nadmašuje sva planetarna i zodijačka razmatranja, ova karta je ženska dopuna Lude, jer slova Alef i Lamed ( Aleph, Lamed ) čine tajni ključ Knjige Zakona, i to je osnova, temelj čitavog kabalističkog sistema, dubine i uzvišenosti kojima ni u jednom drugom sistemu nema premca. Pojedinosti tog sistema još nisu otkrivene. Ipak, smatrali smo pravilnim da pružimo tek nagoveštaj njegovog postojanja time što smo ujednačili dizajn ovih dveju karata. Znači, ne samo zato što je Vaga Venerin znak, već i stoga što je ona Ludin partner, Boginja je prikazana kako pleše, sa asocijacijom na Harlekina.
Lik koji je prikazan je mlada i vitka žena uspravljena na vršcima nožnih prstiju. Okrunjena je nojevim perjem Maat, egipatske boginje Pravde, a na čelu joj je zmija Ureus, Božanstvo Života i Smrti. Maskirana je i njen izraz odražava njeno tajno intimno zadovoljstvo vladavinom nad svakim elementom koji remeti ekvilibrijum Univerzuma. To stanje je simbolizovano Magičkim Mačem koji drži obema rukama, i vagama ili sferama kojima važe Univerzum, Alfa Prva je tačno uravnotežena nasuprot Omege Poslednje. To su Sudija i Svedoci ( Judex i Testes ) Strašnog suda.
Svedoci su, posebno, simboli tajnog toka suđenja kojim se sveukupno tekuće iskustvo upija, preobražava i, naposletku, prosleđuje, samim posredovanjem dejstva Mača, na dalje objavljenje. Sve to se odigrava unutar dijamanta koji obrazuje lik koji je prikrivena Vesica Piscis, kroz koji ovo oplemenjeno, pročišćeno i usklađeno iskustvo prolazi na putu do narednog otkrovenja.

Ona je u ravnoteži sa prestoljem koje je sačinjeno od kugli i piramida (ukupno ih je četiri i označavaju Zakon i Ograničenje) koje i same održavaju istu onu pravičnu nepristrasnost koju ona ispoljava, mada to čine na jednoj potpuno impersonalnoj razini, u okviru unutar koje se odvijaju sve operacije.
Van ovog, opet, u uglu karte, naznačene su uravnotežene kugle svetlosti i tame i neprekidno uravnoteženi zraci iz ovih kugli obrazuju zastor, međusobno preplitanje i uticaj sviju onih sila čiji skup i presudu ona predstavlja.
Mora se zaći dublje u filozofiju; ovaj Adut predstavlja Zadovoljenu Ženu. Ekvilibrijum je izdvojen, nezavisan od bilo kakvih pojedinačnih predrasuda; stoga bi, u Francuskoj, naziv pre trebalo da glasi Justesse (Pravda). U tom smislu, Priroda je savesno pravedna. Nemoguće je ispustiti iglu bez uzrokovanja odgovarajuće reakcije u svakoj Zvezdi. Taj postupak je poremetio ravnotežu Univerzuma.
Žena-božica je Harlekin; ona je pratilja i ispunjenje Lude. Ona je poslednja opsena, krajnji, konačni privid koji je otkrovenje; onaj raznobojni, prepredenostima krcati ples Života samog. U neprekidnom vrtlogu, užitak se nalazi u svim mogućnostima, u fantomskom sjaju Vremena i Prostora: sve je stvarno, duša je površina, upravo zbog toga što se sve kompenzuje posredstvom ovog Uravnoteženja. Sve je sklad i lepota; sve je Istina: zatošto se međusobno potire.
Ona je božica Maat; ona na svom nemisu nosi nojeva pera Dvojake Istine. Sa ovom Krunom, toliko osetljivom da je i najneznatniji dašak misli uznemirava, povezane su, lancima Uzroka, Terazije na kojima je Alfa, Prvo, postavljen u savršenoj ravnoteži nasuprot Omege, Poslednjeg. Tasovi terazija su ona Dva Svedoka u kojima će svaka reč biti utvrđena. Nju stoga valja shvatiti kao procenitelja vrednosti svakog čina i onog koji zahtevatačnu i odmerenu zadovoljštinu. I više od toga, ona je upotpunila formulu Dijade; naslov Knjige Zakona je reč AL, čiji je broj 31, najtajniji numerički ključ te Knjige. Ona predstavlja Manifestaciju koja se uvek može poništiti izjednačavanjem suprotnosti.
Ona je obavijena plaštom tajanstvenosti, tajanstvenijim tim više što je prozračan; ona je sfinga bez tajne, zato što je ona stvar pukog izračunavanja.
U istočnjačkoj filozofiji, ona je Karma.

Njene atribucije razvijaju sledeću tezu: Venera vlada znakom Vage; time se iskazuje ova formula: “Ljubav je zakon, ljubav pod voljom”. No Saturn
predstavlja prevashodno element Vremena, bez koga se usklađivanje ne može odvijati, budući da se sve akcije i reakcije odigravaju u vremenu, te stoga, budući da je vreme samo po sebi tek uslov pojava, sve su pojave nevažeće pošto nemaju kompenzaciju.
Ona je zadovoljena Žena. Iz plašta živopisne razuzdanosti njenih razigranih krila pružaju se njene ruke; njima obuhvata balčak Falusnog mača magičarevog. Oštricu drži između bedara.
Ovo je, još jednom, hijeroglif “Ljubav je zakon, ljubav pod voljom”. Svaki vid energije mora se usmeriti, mora se u potpunosti primeniti, do potpunog zadovoljenja sopstvene sudbine.

 

VIII URAVNOTEŽENJE – Kći Gospodara Istine, Ona koja vlada Ravnotežom

Opis karte
Ova karta predstavlja zadovoljnu ženu. Ovo stanje je simbolizovano vagom kojom ona meri univerzum; alpha, prvo, u ravnoteži je sa omega, poslednjim. Ova vaga predstavlja dva ‘svedoka’. Svaki ‘svedok’ je autentična manifestacija maya-e, jedan dopunjujuć i drugog procesom kontradikcije, jer priroda nije Pravda – ona je pre kroz njen process ekvilibriuma “la Justesse”. Konačno, ova žena je pravi Harlekin jer se divlja mešavina boja i pokreta razrešava u ekvilibriumu svih mogućnosti senzacija.

Tumačenje
Uspravno postavljena: Karta označava pravdu ne samo u pravnim sporovima već u bilo kojoj sferi gde treba doneti sud ili rešiti spor. Ako se čeka pravna presuda onda ova karta ukazuje da će ishod biti u korist pitača. Na drugom nivou ona savetuje osobu da potraži ravnotežu izmedju suprotstavljenih sila: materijalnih i duhovnih, fizičkih i mentalnih, racionalnih i intuitivnih.

Glavna značenja: Pravda, uskladjivanje, brak ili sporazum, politički pregovori.

Obrnuto postavljena: Karta označava lažne optužbe, stroga ispitivanja, nepoštenje, netoleranciju, loše okolnosti. Osobe na koje se odnosi sklone su religioznoj isključivosti, krajnjoj rigidnosti, što je posledica netolerancije i bezobzirnosti. Takodje može da znači zloupotrebu ili prevaru.

Glavna značenja: Negativne pravne odluke, nepravda.

Velike Arkane
Hebrejsko slovo Lamed

Prevod Bič (volovski)

Br. vrednost 30

Atribucija Znak Vaga

Toth Tarot, Priručnik za divinaciju
Knjiga Tota


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Tarot *IX Pustinjak

Tue Apr 1 , 2014
Share on Facebook Tweet it Pin it Email IX PUSTINJAK Ova karta se pripisuje slovu Jod ( Yod ), što znači “Šaka”. Zato je šaka, koja je oruđe ili instrument par excellence , u središtu slike. Slovo Jod je temelj svih ostalih slova hebrejskog alfabeta, koja su samo njegove raznovrsne kombinacije.  Slovo […]

You May Like