Tarot *XX Eon


Tarot XX EonKod ove karte je bilo nužno potpuno udaljavanje od tradicije karata, da bi se tradicija mogla nastaviti. Stari naziv karte bio je Anđeo, ili Poslednji Sud. Ona je predstavljala Anđela ili Glasnika koji duva u trubu na koju je prikačen barjak sa simbolom Eona Ozirisa. Pod njim su se otvarale grobnice iz kojih su vaskrsavali mrtvi.
Bilo ih je troje. Srednjem su ruke bile podignute pod pravim uglom u odnosu na laktove i ramena, tako da su obrazovale slovo Shin, koje se odnosi na Oganj. Zato je karta predstavljala uništenje sveta pomoću Ognja.
To je ostvareno u 1904. godini ere vulgaris, kada je ognjeni bog Horus zauzeo mesto vazdušnog boga Ozirisa na Istoku kao Hijerofant (vidi Atu).
Na početku ovog novog Eona je, dakle, prikladno objaviti poruku toga anđela koji je doneo glas o novom Eonu na zemlju. Stoga je nužno da nova karta bude adaptacija Stele Otkrovenja.
Oko vrha karte je telo Nuit, zvezdane božice, koja predstavlja kategoriju neograničenih mogućnosti; njen parnjak je Hadit, sveprisutna tačka gledišta, jedina filosofski održiva zamisao o Stvarnosti. On je predstavljen ognjenom kuglom koja predstavlja večnu energiju; krilatom, da bi se pokazala njegova moć Idenja. Posledica venčanja obavljenog između ovo dvoje je rađanje deteta Horusa. On je, međutim, poznat pod svojim posebnim imenom, Heru-ra-ha. Dvojno božanstvo; njegov ekstravertni vid je Ra-hoor-khuit; njegov pasivni ili introvertni vid je Hoor-paar-kraat (vidi gore, Formula Tetragramatona). On je po karakteru solaran te je tako i prikazan kako nastupa okupan zlatnom svetlošću. Celokupni simbolizam je iscrpno objašnjen u Knjizi Zakona. Trebalo bi, uzgred, istaći da je ime Heru istovetno imenu Hru, koji je veliki Anđeo koji bdi nad Tarotom. Ovaj novi Tarot se zato može smatrati nizom ilustracija Knjige Zakona; doktrina ove Knjige se svuda podrazumeva.
U dnu karte vidimo slovo Shin u obliku koji nagoveštava cvet; tri slova Yod zauzela su tri ljudska lika koji se uzdižu da bi uzeli učešća u Esenciji novog Eona. Iza ovog slova je simbolično predstavljen znak Vage ( Libra ); to je pretskazanje Eona koji će nastupiti posle ovog, za oko 2000 godina – “pada Velikog Ekvinocija”; “kada će se Hrumachis uzdići i onaj sa dvostrukim štapom preuzeti moj tron i mesto.” Sadašnji Eon je premlad da bi mogao da pruži konačnu predstavu o tom budućem događaju. No u vezi s tim mora se posvetiti pažnja liku Ra-Hoor-Khuita: “Ja sam Gospodar Dvostrukog Štapa Moći; štapa Siline Coph Nia; ali moja leva ruka je prazna, jer zdrobio sam jedan Univerzum; i ništa osta.” Ima još mnoštvo pojedinosti koje se tiču Gospodara Eona koje bi trebalo proučiti u Knjizi Zakona.

Isto je toliko važno krajnje temeljito se upoznati sa sadržinom Knjige Zakona i meditirati nad njom, da bi se stekao uvid u duhovne, moralne i materijalne događaje koji su označili katastrofalan završetak Eona Ozirisa. Po svemu sudeći, vreme za rađanje nekog novog Eona obeleženo je ogromnom usredsređenošću političke moći koju prati napredak na poljima transporta i komunikacija, uz opšti napredak filosofije i nauke, uz opšte izraženu potrebu za jedinstvom religiozne misli. Veoma je poučno uporediti događaje pet stotina godina pre i nakon krize koja je nastupila pre otprilike 2000 godina, sa događajima u sličnim razdobljima čije središte čini 1904. godina stare ere. Pomisao da je pred njim, po svemu sudeći, pet stotina godina Mračnog Doba teško da može biti utešna sadašnjem pokolenju. No, ukoliko je analogija tačna, to nam predstoji. Na svu sreću, danas su nam na raspolaganju baklje koje bacaju jaču svetlost i mnogo je više lučonoša.

 

XX EON – Duh Prvobitne Vatre

Opis karte
Karta je uokvirena telom Nuit, boginje zvezde koja predstavlja neograničenu mogućnost. Ona okružuje loptu vatre, njenog druga, Hadita, koji predstavlja večnu energiju. U sredini sedi njihovo dete, Horus, takodje solarno božanstvo, koji je inkarnacija Novog Eona. Leva ruka, raširena i razna, podseća nas da je Bog uništio stari Univerzum, ali je još uvek premlad da formira njegovog naslednika. Na dnu karte pojavljuje se hebrejsko slovo shin koje se pripisuje ovoj karti. Tri slova yod zauzele su ljudske figure koje se pojavljuju da učestvuju u Suštini Novog Eona.

 

Tumačenje

Uspravno postavljena: Ova karta ukazuje na novo razdoblje u životu. U ovom slučaju promena je logičan završetak prošlih dogadjaja. Osoba je suočena sa velikom odlukom koja započinje novi životni ili duhovni početak dubljeg i sadržajnijeg smisla. Na taj način moguće je sagledavanje nedavnih dogadjaja sa zadovoljstvom zbog onoga što je postignuto.

Glavna značenja: Konačna odluka vezana za prošle dogadjaje, nova strujanja u pogledu budućnosti, rešenje na konačni korak.

Obrnuto postavljena: Označava zakašnjenje, razočarenje, nesposobnost sukobljavanja sa činjenicama, neizvesnost, oklevanje i duboku brigu. U materijalnom smislu označava kradju. U emotivnom smislu označava razvod ili otudjenje osećanja, sklonosti i ljubavi.

Glavna značenja: Neprijatni dogadjaji, teškoće u životu ili radu.

Hebrejsko slovo Shin

Prevod Zub

Br. vrednost 300

Atribucija Vatra, Duh

Toth Tarot, Priručnik za divinaciju
Knjiga Tota


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Tarot *XXI Univerzum

Mon Apr 14 , 2014
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Prva i najočiglednija karakteristika ove karte je da je poslednja po redu i da je stoga komplement Lude. Pripada slovu Tau. U skladu s tim, te dve karte zajedno tvore reč Ath, što znači Suština. Sledstveno tome, sva stvarnost je svrstana u nizu čiji početak […]