Uvod u aspekte


aspects

Raspored aspekata može porediti sa drvetom ili biljkom sa velikim dugim listovima, koja prilikom rasta prolazi kroz više razvojnih stepeni. Kada se godina približi kraju biljka umire i za sobom ostavlja seme. To je klica koja pada na zemlju i najpre odspava zimski san. U semenu se nalazi potencijal zametka, plan gradnje u obliku genetske strukture. Kada seme dobije povoljne klimatske uslove kao što su svetlost, voda i toplota, ono će u proleće isklijati i otpočeće da niče; nastaće nova biljka. To je krug rasta i obrnuto. Ako razmotrimo naše “drvce aspekata” klijalište ove imaginarne biljke se nalazi na granici između Raka (znaka Meseca) i Lava (znaka Sunca).

 

Konjunkcija = aspekt Sunce/Mesec
Kada dve planete stoje zajedno, kao što je to u zametku, sve se sadržu u njima: zamisao, potencijal, mogućnosti za budućnost. Ipak ništa ne može da se stvori samo od sebe, one su tek spremne da reaguju jedna na drugu ili da postanu aktivne jedna s drugom. Za to je potrebna pomoć spolja. One predstavljaju samo začetu moć, u kojoj je mnogo skriveno. Kada, na primer, u nekom horoskopu konjunkcija stoji sama, dakle bez aspekata sa drugim planetama, taj čovek može samo uz napor da premesti kvalitete i moći, koji postoje u obe ove planete. One su latentne i često mogu celog života da dremaju. Da bi naučile da njihove snage imaju svoju vrednost, ove planete moraju da razumeju i znaju kako da funkcionišu na svoj način i šta to znači, inače jedva da su budne.
To je kao seme koje je u zemlji i koje samo ništa ne čini; potreban mu je uticaj spolja: svetlost, toplota, vlaga.
Konjunkciji je potreban podsticaj, jedan upaljački impuls spolja, kako bi postala delotvorna.
Astrološki rečeno: Konjunkcija će se razviti tek onda kada aspekti sa drugih planeta dođu do nje.

 

Polusekstil = aspekt Merkura
Kao sledeći dolazi polusekstil kojim otpočinje razvoj ovog semena. Ovaj aspekt se od 0 stepeni Lava pruža ka znacima u oba smera, i to ka merkurijanskim znacima – Blizancima i Devici. Kada sile iz okruženja u proleće počnu da utiču na seme toplotom i vlagom, raspirće se unutrašnji život i seme će otpočeti da klija. Očigledno je da raste bleda biljčica, koja se bojažljivo ispruža u svet.
Ovo stanje je slično stadijumu pokušaja. U neku ruku konjunkcija šalje tumača poduhvata, to je polusekstil. To je neutralan pokušaj, da se situacija ispita, i shvati kakav je taj svet. Kada se duže vreme ništa ne događa, u međuvremenu može i da nastavi sa rastom.
Psihološki posmatrano to je stadijum informisanja. Sve što se dešava oko polusekstila, služi informisanju i većinom ima privremeni karakter. Sve je moguće, mnogo ostaje neodređeno, ne donosi rezultate niti nešto konačno, mnogo šta može još da se dogodi, pa sve može da ima i neki drugi tok. Ovaj aspekt služi saznavanju postojećih mogućnosti. U ovom stanju ne može da se očekuje od prirode, da pruži neku pripomoć. Dve planete, koje su međusobno povezane, nalaze se u jednoj informativnoj razmeni, i to baš odgovara prirodi Merkura. S toga polusekstil nazivamo merkurijanskim aspektom.
Kao što je poznato Merkur je naša informativna mehanika. Kada razgovoramo mi razmenjujemo informacije. Ponekad možemo s tim nešto da otpočnemo, ali možemo i da ih stavimo na stranu. Informacije same po sebi još nemaju ništa što prisiljava, one nam stoje na raspolaganju. Polusekstil je, dakle, prvi korak u razvoju.
Da rezimiramo: u poređenju s rastom biljke to bi bilo da, zahvaljujući toplom vremenu i vlazi, biljka izbija iz zemlje, počinje da raste, razvija listove, a zatim prelazi u drugi stadijum. Taj drugi stadijum je sekstil.

 

Sekstil = aspekt Venere
Kod sekstila se radi o venerijanskom aspektu. Aspekt sekstila se sa obe strane od 0 stepeni Lava pruža ka dva venerijanska znaka: Biku i Vagi.
Odgovarajući stadijum naše biljke bio bi stadijum cvetanja. Šta je funkcija cveta? S jedne strane, raduje nas svojom lepotom, a s druge strane, biva oplođen, kako bi kasnije doneo plod, preživeo i umnožio se.
Venerijanski aspekt je spreman da prihvati svaku vrstu uticaja. To je jedan važan, ali i lep stadijum. Rascvetana biljka je praznik za oči i većina ljudi je opaža kao nešto prijatno, kao i ovaj aspekt.
Ali i ovaj stadijum donosi probleme; to su suptilni problemi koji se ne otkrivaju tako lako. To što se predstavlja tako lepim i harmoničnim, može da bude okončano jednim udarom groma ili da bude oštećeno gradom. Ovaj aspekt teško podnosi grubosti. Sekstil izbegava konflikte, sklanja im se s puta i drži se lepih strana života.

 

Kvadrat = aspekt Marsa
Sledeći stadijum neće se osetiti kao naročito prijatan. Nakon oplođavanja cveta biljka mora da stvori plod. Biljka se nalazi u svom aktivističkom razvojnom stadijumu, u koji ulaže mnogo energije i supstance. Snaga za održavanje ekonomije optimalno je podignuta, izliv energije je na maksimumu. Da bi se savladala ova dva procesa, potrebno je mnogo supstance i mnogo odgovarajuće energije. Biljka mora sada da radi, da savlada jedan zadatak za koji je potrebno mnogo truda i napora, to zahteva zalaganje i izvršavanje.
Stoga se kvadrat naziva marsijanskim aspektom, a on se pruža ka dva znaka kojima vlada Mars (Ovnu i Škopriji). Sa kvadratom teškoće mogu da se prevaziđu i da se nešto ostvari. Energija se premešta i rezultat toga je rast biljke, a kod čoveka ostvarenje. U leto se često događa da nedostaje potrebna voda, pojavljuju se oluje i nepogode i protresaju biljku. Sve ove uticaje prirode biljka mora da izdrži. Istovremeno mora dalje da raste i da omogući sazrevanje plodova.
I u životu su kvadrati uz eventualne teškoće spremni da se razvijaju, da imaju snagu, da se izbore, da pružaju ostvarenje ili sasvim jednostavno da rade. Čovek se ne bavi radom kada je tu sekstil, već kvadrat. Sa sekstilom uživamo, a sa kvadratom radimo. Kvadrat u horoskopu je aspekt ostvarivanja, a planete, koje su povezane njim, instrumenti su ostvarivanja.
Interesantno je da su se plavi aspekti, sekstil i trigon u prošlosti nazivani “srećnim aspektima”, a crveni su bili “rđavi” aspekti. Postoje ljudi sa skoro samo crvenim aspektima u horoskopu, koji veoma vole da rade. Teškoće nastaju samo onda kada ne razaznaju da su preterali u radu. Uopšteno, crveni aspekti zahtevaju od čoveka da se trudi, dok su plavi aspekti mirniji, harmoničniji i navode na uživanje. Ovo važi i za sledeći plavi aspekt.

 

Trigon = aspekt Jupitera
Kada je biljka prošla kroz stadijum donošenja ploda, dolazi vreme žetve. Biljka je izvršila suštinski cilj. Voće dozreva i time je osigurano potomstvo. Stadijumu roda odgovara trigon i planeta Jupiter, koja isto tako važi za planetu sreće. Međutim, u stvarnosti, nema dobrih i loših aspekata; to su vrednovanja, koja moramo da odbacimo kao prevaziđena.
Crveni aspekti su aspekti ostvarivanja, dok su plavi mogu opisati kao aspekti talenata. Niti su jedni bolji od drugih niti su jedni lošiji od drugih, samo što smo mi skloni da jedne više cenimo nego druge.
To je doba žetve, kojem se radujemo i u kojem se zabavljamo, vreme kada se plodovi dovoze u ambar. Tada više ne moramo da se naprežemo, sve je tu, i tek sada možemo zaista da uživamo. Vreme žetve i obilja odgovara Jupiteru, kao i trigonu u horoskopu. (Ovaj aspekt se od 0 stepeni Lava pruža ka znacima kojima vlada Jupiter – Strelcu i Ribama.)
Ali i ovde postoji naličje. Kada imamo sve što nam je potrebno i kada nam se u životu i presipa ili iza sebe imamo ludu svetkovinu, lako možemo da upadnemo u loše psihičko i fizičko raspoloženje. Radost iščezava, ništa nas više ne može zaista zadovoljiti. Takvo prezasićenje često vodi u ozbiljnu krizu smisla.
Čovek sa mnogo trigona u svom horoskopu većinom je sklon da se ne napreže i može da bude ponosan, uobražen i samozadovoljan. On se neće prilagođavati stvarnosti i odbijaće da prizna greške ili da vidi nepravilnosti. Ima dovoljno ljudi sa mnogo trigona koji su bolesni, rezignirani i psihički labilni. Dakle, trigoni ne garantuju sreću.

 

Kvinkunks = aspekt Saturna
Sada se nalazimo u pretposlednjem stadijumu, to je aspekt kvinkunksa.
Ovaj aspekt je analogan jeseni, koja dolazi ne ustežeći se nakon faze donošenja i prikupljanja plodova. To je u izvesnom smislu lepa faza, u kojoj lišće menja boju i priroda se još jednom pokazuje u svojoj punoj raskoši boja, svojom poslednjom životnom snagom. Ali to je i faza završetka procesa rasta – opraštanje.
Svi poznajemo tematiku koja se odnosi na to. Jesen budi melanholično raspoloženje, čovek nesvesno teži da se okrene sebi. Zna se da je proleće još dosta udaljeno od jeseni, tek dolazi duga zima u kojoj nema više ničega, nema rasta, nema zelenila. Leti se više živi napolju, dok se sada povlačimo natrag u sebe, ali ostaje unutrašnje znanje da posle zime sigurno ponovo dolazi sledeće proleće.
Nada i čežnja su kvaliteti, koji prate ovaj aspekt. Svest je u stanju da vremenski zahvata daleko unapred, u jedno lepše vreme, zamišlja nešto što bismo rado imali. Kada se misli na dobro i lepo, u svojoj mašti to može da se predstavi sasvim opipljivo. To je jedna projektovana misaona snaga, moć predstavljanja kojom može nešto da se oslika. I želje i nade imaju posla sa ovim aspektom. Predviđanje je na nivou razumevanja, luta se daljinama, koje još nisu tu, ali se preduzimaju radnje da se one dosegnu.
U jesen priroda počinje da smanjuje svoje funkcionisanje i približava se minimumu. Jednogodišnje biljke umiru, a drveće se vraća na minimalan protok sokova što je taman dovoljno da bi se preživela zima, ali nedovoljno da bi se proizveo nekakav život. To je saturnijanski odeljak kvinkunksa, znanje o redukovanju, kojim se ništa ne doseže. Nema se dovoljno snage da bi se stiglo tamo gde bi se htelo i iz toga rezultira velika čežnja za onim, što bi volelo da se ima.
Kvinkunks se naziva još i aspektom čežnje. On na obe strane vodi do saturnijanskih znakova (Jarca i Vodolije). Mora da se podesi za njih i da ima u vidu će to stanje potrajati. Stoga sve treba vrlo brižljivo da se isplanira, potanko promisli o svemu, ništa ne sme brzo da se radi i da se misli da se već sve zna. Svaka situacija mora biti temeljno analizirana, svi aspekti jednog problema detaljno i dobro promišljani i prorađivani. Potom je tu zima da se sve stavi na minimum. Savršen period da se o svemu sasvim mirno razmišlja.
Kvinkunks u jednom horoskopu znači dugo razmišljanje o nečemu što se priželjkuje, proces mišljenja, kojim se tada možda može doći do boljeg ishoda. Ovaj proces često prouzrokuje nesigurnost i krize odlučivanja.

 

Opozicija = aspekt Urana
Poslednji stadijum dolazi, kada sve leži u zimskom snu i kada priroda izgleda kao mrtva. Jednogodišnje biljke su umrle, ostalo je seme. Drvo stoji kao kameni kip, to je opozicija, stanje kraja, jedna ukočenost u kojoj se više ništa ne pokreće svojom snagom, niti više može da se pokrene.
Opozicija vodi ka jednoj tački, gde se sastaju oba saturnijanska znaka – Jarac i Vodolija. Levo i desno stoji Saturn, koji označava tvrdoću, hladnoću, mirovanje, kristalizaciju. U prirodi su to led i sneg, koji pokrivaju zemlju, ali je time i štite. To jest, Saturn i kada je hladan, označava zaštitu. Postoji jak pokrivač kroz koji ništa ne može da prođe. Tu nastaje odbrana, blokada i imunitet. Iako opozicija znači mirovanje i životne funkcije, koje su svedene na minimum – to ipak nije stanje apsolutne nule. To je čekaonica u kojoj se priprema novi ciklus. Čekanje pripada Saturnu, on je takođe u odnosu sa vremenom – Saturn merač vremena, Kronos. Sa Saturnom mora da se ima strpljenja, a takođe i sa opozicijom.

Pratili smo rast biljke u toku jedne godine. Ono što se događa biljci za godinu dana, to se čoveku dešava u toku života, koliki god da je život. I ovde je na delu astrološki princip da se sve izvodi od velikog ka malom i od malog ka velikom.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Tranziti mesečevih čvorova

Thu Oct 31 , 2013
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Mesečevi čvorovi u natalnom horoskopu opisuju životnu misiju natusa. U zavisnosti od veličine astroloških kuća natus će proživljavati odredjena iskustva koja ta polja pokrivaju. Medjutim, najveće promene dogadjaju se upravo u vreme kada čvorovi prelaze preko vrha odredjene kuće zodijaka. Iako tranziti […]