Za koga ću se udati?


za koga cu se udatiNajčešće zbunjujuća i nedovoljno jasna pravila u astrološkim radovima u pogledu pronalaženja planeta koje pokazuju bračnog partnera, unose neizvesnost kod studenata astrologije.
Rečeno je da je u muškom horoskopu supruga odredjena planetom prema kojoj aplicira Mesec, a u ženskom je muž predstavljen planetom prema kojoj aplicira Sunce.Pravilo je jasno sve dok je Mesec u pitanju, ali kad dodjemo do Sunca srećemo se sa prvom teškoćom. Ako posmatramo samo planete prema kojima se Sunce približava prisiljeni smo da isključimo Mesec, Merkur i Veneru koji nikad ne pokazuju muža osim, u slučaju ovih poslednjih, kad se desi da su retrogradne. Jedini način da zaobidjemo ovaj očigledni apsurd je da testiramo sve planete u horoskopu kao fiksirane, i pomeramo Sunce u odnosu na njih, kao što se radi u procesu direkcija. Nijedan astrolog ipak, nije nikad sugerisao da se taj metod prihvati, i upotreba efemeridnih, pre nego direkcionih, kretanja se uvek podrazumevala.
Čak ni ovde nije kraj našim teškoćama! Takodje je rečeno da je bračni partner označen sedmom kućom i svim planetama u njoj, zajedno sa vladarem te kuće. Ako se slede sva ova pravila jasno je da je sasvim moguće da svaka planeta bude uključena u to, takoda nas to primorava da unesemo malo više reda u taj haos.

Ako se vratimo Ptolomeju, koji je izvorište većine naših pravila, nalazimo da on potpuno ignoriše sedmu kuću i posmatra samo solarne i lunarne aspekte.
U poglavlju o braku, on tvrdi: “Što se tiče muškaraca, treba posmatrati položaj Meseca. Ako je u jednotelesnom znaku, i aplikaciji prema samo jednoj planeti, uzrokovaće da čovek bude oženjen samo jednom, ali ako je u dvotelesnom ili mnogolikom znaku, ili u aplikaciji ka više planeta, uzrokuje da se ženi nekoliko puta; pod uslovom takodje da su takve planete u konjukciji, ili u aspektu primaju Mesečevu aplikaciju, i to ako je benefik u pitanju, čovek tad stiče dobre supruge; ali ako su, naprotiv, te planete malefik, loše.”
On zatim prelazi na opisivanje efekata svake planete kao pokazatelja supruge i nastavlja: “Ali, u slučaju žena, mora se posmatrati Sunce umesto Meseca… i ako je Sunce u jednotelesnom znaku ili postavljeno samo sa jednom istočnom planetom, uzrokovaće da udju u brak samo jednom; ali ako je u dvotelesnom znaku, uzrokovaće da budu često udavane.”

Prihvatajući pravila postavljena od strane autoritativnih astrologa potrebna je korektna interpretacija i zdrav razum. Na nesreću, velika većina Ptolomejevih pravila je iskvarena i pogrešno interpretirana od strane njegovih učenika. Ova gore navedena nisu prošla bolje od drugih. Pre svega videće se da dok Ptolomej svugde govori o Mesečevim aplikacijama, on nigde ne navodi aplikacije u slučaju Sunca.
Prema njemu, treba da posmatramo one planete ka kojima Mesec aplicira, ili sa kojima je Sunce u aspektu. To odmah rešava prvu teškoću koju sam spomenuo. Postoji, ipak, implikacija koja proizilazi iz ovog, a to je da bi planete ka kojima Mesec aplicira, već trebalo da budu u aspektu sa njim. Selekcija medju planetama je napravljena uzimajući u obzir one planete koje su u aspektu aplikacionom prema Mesecu, kao što je napravljena medju onima koje aspektuju Sunce sa istočne strane horoskopa.
Ptolomejeva sugestija, da Mesec može aplicirati samo ka jednoj planeti, podrazumeva, ustvari, da Mesec treba posmatrati samo u odnosu na zodijački znak u kojem se on našao u trenutku rodjenja i da se Mesečeve aplikacije ne prenose na sledeći znak Zodijaka, koje se normalno podrazumevaju u slučaju da planeta prima aplikaciju dok je još u aspektu, osim ako je Mesec na zadnjem stepenu zodijačkog znaka.

Neki poznati autori, Pearce i Simnouite, tvrde da u slučajevima kada Svetla grade aspekte na planete, ove poslednje moraju biti u jednom znaku.
Ovaj dodatak Ptolomejevom pravilu je originalno napravio Cardan, i ne izgleda da je od velike važnosti. Nema sumnje da prisustvo takve grupe planeta, naročito u promenljivom znaku, u aspektu sa Suncem ili Mesecom komplikuje bračne indikacije i teži da poveća verovatnoću više od jednog braka, ali takvo grupisanje nije suštinski uslov za višestruki brak.
U slučaju solarnih aspekata, Ptolomej, iako ga razmatranje aplikacija ne zanima, unosi element položaja planeta na istočnoj strani koji mnogi autori ignorišu.
Naša sadašnja upotreba izraza “Istok” je sasvim slobodna i samo delimično ispravna. U smislu u kojem ga je Ptolomej upotrebio, velike planete: Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, su istočni kad Sunce prolazi iz svoje konjukcije sa njima u svoju opoziciju prema njima, ili drugim rečima kad se udaljava od njih.
Slično, manje planete, Merkur i Venera, su istočni kad su iza Sunca u Zodijaku.
Pokazatelj muža u ženskom horoskopu je stoga planeta u aspektu sa Suncem i u istočnoj poziciji, planeta sa najbližim aspektom koji je moguće da bude prvi pokazatelj.

Možemo sumirati Ptolomejeva kompletna pravila ovako:

1. U muškom horoskopu supruga je pokazana onom planetom sa kojom je Mesec u aspektu, pod uslovom da je aspekt aplikacioni.
Ako je Mesec u Blizancima, Strelcu ili Ribama, ili u aspektu sa i aplikaciji ka više nego jednoj planeti, nekoliko brakova se pokazuju sa ženama označenim odnosnim planetama po redu po kojem su Mesečevi aspekti prema njima formirani.

2. U ženskom horoskopu muž je pokazan planetom sa kojom je Sunce u aspektu, pod uslovom da je smeštena iza Sunca u Zodijaku i nije više od 180 stepeni udaljena.
Ako je Sunce u Blizancima, Strelcu ili Ribama, ili u aspektu sa više nego jednom planetom postavljenom na opisani način, ukazuje se na više brakova, s tim što su muževi označeni odnosnim planetama u poretku u kojem su aspekti Sunca prema njima, ili njihovi aspekti prema njemu formirani.

Vrlo interesantna tačka u Ptolomejevim pravilima je da priroda aspekta koji čine Sunce ili Mesec prema ukazanoj planeti nije uzeta u opšte razmatranje, kao što su aspekt benefika koji ukazuje na dobrog muža ili ženu, ili aspekt malefika koji daje lošeg partnera.
U skladu sa njim glavna tačka za posmatranje je priroda aspekata koje planeta prima od ostalih planeta, i da li je aflikovana ili ne odvojeno od svog aspekta prema Suncu i Mesecu, kao što može biti slučaj. To je naravno značajno posmatranje, ali u isto vreme nismo u pravu kada ignorišemo prirodu aspekta prema Svetlima.
Loši aspekti će rezultirati teškoćama u ophodjenju i u svim okolnostima koje vode u brak, dok će postojeću harmoniju medju partnerima remetiti. Sa druge strane, dobar aspekt će potvrditi odgovarajuće uslove i voditi ka sretnijem i uspešnijem braku.
Sledeći opisi sumiraju detalje date od Ptolomeja i kasnijih autora na efekat lunarnih aplikacija i solarnih aspekata.

Lunarne aplikacije
Prema Saturnu:
Teška, mrzovoljna, oštra, radna i brižna žena. Ako je Saturn u sedmoj kući, malo udobnosti.
Ako je Saturn dobro aspektovan žena će biti radna i pažljiva, ali siromašna i slabog zdravlja.
Saturn u detrimentu ukazuje na suprugu nižeg socijalnog statusa. Ako aflikuje vladara sedme kuće, biće neskromna naročito u situaciji ako je vladar sedme kuće situiran u dvanaestoj.

Prema Jupiteru:
Pristojna, dobro vaspitana, skromna, ekonomična i okrenuta kući žena s kojom će se postići bliska harmonija ako je Jupiter u sedmoj kući i pri tome neaflikovan.
Ako je aflikovan, ona može biti puna vrlina, ali njene vrline će biti sakrivene i zbog neke mane neće biti u stanju da ih ispolji.
Ako je Jupiter dobro aspektovan u osmoj kući, supruga će biti bogata, ali ako je aflikovan, ekstravagantna.

Prema Marsu:
Preduzimljiva, temperamentna i tvrdoglava žena, željna gospodarenja, ali pravi prijatelj.
Ako je aflikovan, biće zlobna, svadljiva i arogantna.
Ako je u lošem aspektu sa Venerom biće razuzdana i bludna.
Kaže se da ako su Mars i Venera oboje u aspektu prema Jupiteru, a Mars u konjukciji sa Suncem, stupiće u vezu sa društveno podredjenim, dok ako je Venera umesto Marsa sa Suncem to će biti neko višeg položaja.

Prema Veneri:
Živahna, zgodna i prijatna žena, ali ako je aflikovana, rasipnica, ekstravagantna, pričljiva i nečasna.
Ako je Venera u aspektu sa Jupiterom, Saturnom ili Merkurom, biće štedljiva i privžena mužu i deci.
Ako Veneru aspektuje Mars, biće razdražljiva, nepouzdana i indiskretna.
Ako je Venera u dobrom aspektu sa Jupiterom ili Merkurom žena će biti umerena i kontrolisaće svoje želje.
Venera u sedmoj označava dobru domaćicu, a u osmoj, naročito ako vlada tom kućom, bogatu ženu, ali samo ako je dobro aspektovana.

Prema Merkuru:
Osetljiva, oprezna i spretna žena ako je Merkur jak i bez aflikcija.
Ako je pak Merkur aflikovan, biće zlobna, lopov, ogovarač, lažov, brbljivica, sejač nesloge i svadje.

Solarni aspekti
Prema Saturnu:
Solidan, vredan, ozbiljan ali hladan i flegmatičan muž.
Ako su Sunce, Saturn i Merkur svi u naklonjenom aspektu biće imućan i brak će biti unosan.

Prema Jupiteru:
Častan, ljubazan, plemenit, pošten i darežljiv muž.
Ako je Jupiter aflikovan postoji opasnost od odvajanja posle venčanja i preljube sa njegove strane.
Kaže se da je to sigurno ako je Jupiter u Ribama blizu ili odmah ispod vrha sedme kuće, ali ne mogu jamčiti za tačnost te tvrdnje.

Prema Marsu:
Strog, strastven, svojevoljan, tvrdoglav i temperamentan muž.
Ptolomej kaže da će biti lišen osećanja, ali ovo nije tačno, mada se osećanja mogu manifestovati na vrlo osoben i često neprijatan način.
Ako je Mars slab, a Sunce aflikovano sa Uranom ili Saturnom, rezultat može biti iregularna zajednica.

Prema Veneri:
Privlačan i zgodan muž, prema Ptolomeju aspekti Venere su važni u odredjivanju tipa muža, bez obzira da li je ona njegova pokazateljica ili ne.
Ako je Venera u aspektu prema Saturnu, muž će biti glup i bojažljiv.
Ako je sa Jupiterom, biće dobar, pravedan i skroman.
Ako je sa Marsom, nepromišljen, bludan i preljubnik.
Ako je sa Merkurom, neskroman, ekstravagantan, želeće mlade osobe ili homoseksualac.

Prema Merkuru:
Štedljiv, spretan muž sa dobrim poslovnim sposobnostima.
Primetiće se da Ptolomej propušta sva razmatranja aspekata izmedju Sunca i Meseca, i očito usvaja da Sunce u muškom i Mesec u ženskom nikad ne mogu biti pokazatelji supruge i muža. To je zasnovano na ideji da su Svetla skupljači i odašiljači uticaja, i da su to planete koje označavaju osobe i dogadjaje. Teorijski, to može biti sasvim ispravno, ali u praksi uvek se nalazi da Svetla ukazuju dogadjaje kad aspektuju jedno drugo.
Bilo bi stoga sigurnije uključiti Sunse i Mesec u pokazatelje supruge i muža, ako pravila aplikacije ili aspekt ukažu na njih. Bilo bi poželjno za selekciju da Mesec bude verovatno situiran istočno u odnosu na Sunce, ili iza Sunca u Zodijaku, pre nego u jednom od Mesečevih položaja na istoku.
Gornje istraživanje Ptolomejevih pravila rešava većinu, ako ne sve, neizvesnosti vezane za njihovu tačnu upotrebu. Ono ne pokriva, nažalost, one varijacije sa kojima se srećemo u praksi.
Većina astrologa sreće horoskope u kojima je supruga pokazana planetom, koja je poslednja od koje se Mesec odvaja. To je jedna od očevidnih anomalija koje se javljaju s vremena na vreme i ne mogu biti uzete u obzir.
To je verovatno zbog snage planete o kojoj se radi ili nekog posebnog faktora, kao bliskog aspekta prema Veneri koja pojačava njegovu važnost.
Znam takodje za pojavu kada je samo jedna planeta u konjukciji sa Mesecom, iako ih je nekoliko u aplikacionom aspektu. Po pravilu, može se otkriti razlog za svaku varijaciju u specijalnom slučaju, ali svaki pokušaj odredjivanja takvih anomalija postavljanjem pravila, je sasvim nemoguć na sadašnjem nivou naših saznanja, i mnogo je bolje u praksi držati se glavnih pravila i pored greške koja se može pojaviti u izuzetnim slučajevima.

 


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Leave a Reply

Next Post

Leteće Zvezde 2021.

Mon Dec 14 , 2020
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Dobar dan dragi moji, slede smernice za poziciju Letećih Zvezda u 2021. 2020. godina Pacova bila je luda za mnoge od nas. Covid-19 je u nekoj meri uticao i na zdravlje, posao, školu, ekonomiju i svakodnevne aktivnosti, odredjeni regioni se bolje snalaze u […]